Koncert profilaktyczny ŻYJ, NIE ULEGAJ, WALCZ...!
link do transmisji LIVE 
https://youtu.be/erR8iSXfPY0

Obowiązujące deklaracje wyboru przedmiotów na egzamin maturalny maj 2022:

deklaracja MS Word (docx)

deklaracja PDF

W zakładce Dla Rodziców znajdziecie Państwo procedury postępowania nauczycieli oraz metody współpracy z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Program wyjazdu dla uczniów klas I i II do Łapina znajdziecie Państwo w linku: link Łapino

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że udzielane są  stypendia, o które mogą się ubiegać uczniowie dziennych liceów i techników, zamieszkałych
i uczących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.

Dyrektor szkoły składa wniosek do Wydziału Edukacji i Sportu w terminie do 22.09.2021 r.

Do wniosku o stypendium dołącza się następujące dokumenty:

1) opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej rodziny i szacunkowym miesięcznym dochodem brutto na członka rodziny,

2) opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich i wyższych,

3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżeli ukończył 18 lat, o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł – potwierdzone przez dyrektora szkoły, 

W załącznikach: wniosek oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych. oświadczenie , wniosek o stypendium

Tryb i zasady udzielania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgminazjalnych regulują Uchwały Nr XLIV/664/06 z dnia 13.03.206 r.  i Nr XXXVII/921/09 z dnia 31.08.2009 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1749&Itemid=355

W związku z możliwością zaszczepienia się młodzieży naszej szkoły zamieszczamy następujące dokumenty:

1. List ministra zdrowia - szczepienia uczniów pobierz
2. Deklaracja - szczepienie pobierz
4. Kwestionariusz wstępnego wywiadu - pełnoletni pobierz
5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu - niepełnoletni pobierz

 
🟢 Realizowana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kwoty 445 zł dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
🟠 Wnioski pobieramy i składamy u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
🟡 Termin składania wniosków – 6 września 2021r.
(Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1227 § 3. W latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po raz kolejny realizuje program profilaktyczny pn.: "Mistrzowie drogi". Program skierowany jest do młodych kierowców, uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zainteresowani są praktycznymi szkoleniami z doskonalenia technik jazdy, prowadzonymi przez Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Patronat nad programem objęli m.in. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji. 

Udział w programie mogą wziąć osoby uczęszczające obecnie na kurs prawo jazdy lub posiadające już uprawnienia do kierowania pojazdami, jednak nie dłużej niż dwa lata. Wystarczy zalogować się na stronie internetowej http://www.brd.org.pl/mistrzowiewdrodzekursant, a następnie przystąpić do testu on-line, który odbędzie się w sierpniu 2021 r. 

Zachęcamy do udziału!

Deklaracja udziału w zajęciach wspomagających - proszę kliknąć link do dokumentu.

  Pobierz dokument

Niezmiernie nam miło poinformować o sukcesie Marysi Romatowskiej, Pauliny Szukały i Zuzanny Sokół. Uczennice z klasy 2b zostały finalistkami Ogólnopolskiego Konkursu Social Innovation Relay i znalazły się w TOP 10 najlepszych zespołów w kraju. Startowało 109 drużyn. Zadanie finałowe polegało na przygotowaniu i zaprezentowaniu, w ciągu czterech minut, własnego przedsięwzięcia biznesowego w oparciu o Business Model Canvas.

https://vendly.wixsite.com/my-site-1

 

Serdecznie gratulujemy!!!