Młodzież, nauczyciele i pracownicy VII Liceum Ogólnokształcącego

 Solidarni z Ukrainą!!!