W piątek 20 maja klasa 1b rozpoczęła dzień zajęciami biologicznymi w Parku im. Witosa. Poznawaliśmy walory przyrodnicze i kulturowe oraz historię miejsca. Wyszukaliśmy pomników przyrody i obserwowaliśmy owady. Po pracy w terenie powędrowaliśmy na Konferencje w Pałacu Młodzieży „Zdolni znad Brdy", gdzie przyjrzeliśmy się pierwotniakom, komórce i poznaliśmy najnowsze osiągnięcia biotechnologii - organy na chipach i ich praktyczne wykorzystanie przy produkcji leków. Pełni wrażeń rozpoczęliśmy weekend.😀😀