Dnia 28 lutego, w ramach działalności Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Bydgoszczy odbyły się w dwóch klasach pierwszych godziny wychowawcze pod hasłem „Zrozumieć Autyzm”. Zajęcia w sposób praktyczny pomogły zrozumieć co czuje i jak postrzega świat osoba ze spektrum autyzmu.