Zastępstwa w dniu 13.02.2023 poniedziałek
Aleksandra Kołecka
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 d - Wiedza o społeczeństwie rozszerzona, 26 Dorota Rabiej wos
3 2 d - Wiedza o społeczeństwie, 26 Zbigniew Dyło matematyka
4 1 d - Historia i teraźniejszość, 26 Anna Świątkowska j. polski
5 4 d - Wiedza o społeczeństwie rozszerzona, 26 Małgorzata Toczyska matematyka
6 4 d - Historia, 26 Monika Jaworska j. angielski
7 2 d - Wiedza o społeczeństwie rozszerzona, 26 Grzegorz Deptuła geografia
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN