W związku z możliwością zaszczepienia się młodzieży naszej szkoły zamieszczamy następujące dokumenty:

1. List ministra zdrowia - szczepienia uczniów pobierz
2. Deklaracja - szczepienie pobierz
4. Kwestionariusz wstępnego wywiadu - pełnoletni pobierz
5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu - niepełnoletni pobierz

 
🟢 Realizowana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kwoty 445 zł dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
🟠 Wnioski pobieramy i składamy u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
🟡 Termin składania wniosków – 6 września 2021r.
(Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1227 § 3. W latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po raz kolejny realizuje program profilaktyczny pn.: "Mistrzowie drogi". Program skierowany jest do młodych kierowców, uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zainteresowani są praktycznymi szkoleniami z doskonalenia technik jazdy, prowadzonymi przez Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Patronat nad programem objęli m.in. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji. 

Udział w programie mogą wziąć osoby uczęszczające obecnie na kurs prawo jazdy lub posiadające już uprawnienia do kierowania pojazdami, jednak nie dłużej niż dwa lata. Wystarczy zalogować się na stronie internetowej http://www.brd.org.pl/mistrzowiewdrodzekursant, a następnie przystąpić do testu on-line, który odbędzie się w sierpniu 2021 r. 

Zachęcamy do udziału!

Deklaracja udziału w zajęciach wspomagających - proszę kliknąć link do dokumentu.

  Pobierz dokument

Niezmiernie nam miło poinformować o sukcesie Marysi Romatowskiej, Pauliny Szukały i Zuzanny Sokół. Uczennice z klasy 2b zostały finalistkami Ogólnopolskiego Konkursu Social Innovation Relay i znalazły się w TOP 10 najlepszych zespołów w kraju. Startowało 109 drużyn. Zadanie finałowe polegało na przygotowaniu i zaprezentowaniu, w ciągu czterech minut, własnego przedsięwzięcia biznesowego w oparciu o Business Model Canvas.

https://vendly.wixsite.com/my-site-1

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Z wielką satysfakcją informujemy o udziale naszej szkoły w programie Edu(R)Ewolucja 2. Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 14 bydgoskich liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

Uczniowie wezmą udział w:

  1. Zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielski, programowanie i robotyka,
  2. Zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  3. Zajęciach opartych na metodzie eksperymentu przyrodniczego i matematycznego.

W 13 licach ogólnokształcących zorganizowane zostanie wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szkoły biorące udział w projekcie doposażą pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

W 9 liceach zmodernizowana zostanie sieć LAN.

Więcej informacji - kliknij.

 

 

 
🟢 22 kwietnia 2021r. klasa 1c wzięła udział w warsztatach w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau, podczas których miała okazję wirtualnie zwiedzić teren obozu, po którym oprowadziła nas przewodniczka Pani Anna Stańczyk.
🟠 Klasa 1c poznała historię ludzi, którzy przeżyli i musieli radzić sobie z traumą poobozową.
🟡 O tym na czym polegał syndrom KZ i jak można było sobie próbować z nim radzić uczniowie rozmawiali z edukatorką Muzeum Panią Kingą Żelazko.

Już 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 26 kwietnia.

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

14 kwietnia 2021 roku odbyło się pierwsze z serii spotkań on-line w ramach spotkań programu Erasmus+. 13 osób z Włoch, Turcji, Portugalii i Polski rozmawiało o sobie i swoich miastach: było sporo emocji, ponieważ wszyscy uczestnicy wypowiadali się na żywo w j. angielskim, były zdjęcia i autorskie prezentacje, które pozwoliły nam podróżować i zachwycić się nowymi miejscami. Naszą szkołę reprezentowali: Roksana Guździoł i Oliwier Rozynkowski z 1c, którym gratulujemy wystąpienia.