W załącznikach do pobrania listy podręczników dla klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy na rok szkolny 2023/2024.

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 1c

Klasa 1d

Klasa 1e