6 listopada 2021 klasy medialno - prawne gościły w Pałacu Młodzieży. Prowadzący DKF Niespodzianka, dr Dominik Wierski, zaprosił nas do wspólnego obejrzenia filmu "Mistrz".

Przed projekcją dr Wierski wprowadził nas w tematykę filmu, a po niej mogliśmy porozmawiać o pierwszych wrażeniach i emocjach, które wywołał ten film; zastanowić się nad wartością filmu fabularnego jako źródła historycznego i zadać pytania, które pojawiły się po jego obejrzeniu.