Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Świadczeń Rodzinnych informuje:

Rodzic dziecka, na które obecnie pobiera świadczenie wychowawcze 500+ do 31.05.2021 r. może złożyć wniosek w okresie od 01.02.2021 r. do 30.06.2021 r., co gwarantuje ustalenie prawa     do świadczenia od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy. Wnioski można składać od 1 lutego 2021 r.  tylko w formie elektronicznej – przez stronę banku, platformę emp@tia, PUE ZUS oraz ePUAP, natomiast od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Wnioski złożone w lipcu 2021 r. lub później nie zostaną objęte spłatą, a świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. Więcej szczegółów dotyczących przyznawania ww. świadczeń zawartych jest w przygotowanej ulotce oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy www.bydgoszcz.pl w zakładce: świadczenia.

Dodatkowo załączamy ulotkę informacyjną - link