4.01.2020 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu odbył się etap okręgowy V edycji  Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Naszą szkołę reprezentował  Mikołaj Perlik z klasy I h. W  etapie  okręgowym Olimpiady uczestniczyło 30 uczniów z naszego województwa. W I części uczniowie rozwiązywali test z historii z zakresu  wykraczającego poza poziom nauczania, do II części zakwalifikowało się 11 uczniów, wśród nich znalazł się także Mikołaj. W części drugiej uczestnicy musieli rozwiązać test z zadaniami otwartymi z wybranej specjalizacji historycznej. Mikołaj uzyskał tytuł finalisty etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej.