W dniu 18.10.2019 zawieszam wszystkie zajęcia szkolne od godziny 12:20.

Dyrektor szkoły

Janusz Kitajgrodzki