Maturzyści!!!

Do egzaminu maturalnego przystępują wszyscy uczniowie, którzy otrzymali pozytywne oceny klasyfikacyjne (dostępne w e-dzienniku).

Na pisemny egzamin w dniach 6,7,8 maja należy zgłosić się o godzinie 8:15.

Na pozostałe egzaminy (zgodnie z deklaracją i harmonogramem matur) należy zgłosić się o godzinie 8:15 lub 13:30 (sesja popołudniowa).

Pozostałe informacje dla Was w zakładce Egzaminy zewnętrzne - Dla Maturzystów 2019.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego odbędzie się 27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali Kino-Teatru przy ulicy Dwernickiego.

Świadectwa maturalne wręczą w naszej szkole wychowawcy klas dnia 4 lipca 2019 (czwartek) o godzinie 9:00.