Dnia 29 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) rozpoczynamy zajęcia lekcyjne zgodnie z nowym planem, który jest dostępny na stronie szkoły.

Uczniów klas III informuję:

  1. klasyfikacja zostanie przeprowadzona w dniach 29-30 kwietnia br. Najpóźniej do 30 kwietnia poinformujemy o jej wynikach.
  2. W dniach 29-30 kwietnia br. do godziny 12:00 proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej kalkulatorów (opisane nazwiskiem).
  3.  Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej należy zwrócić również w dniach 29-30 kwietnia br.
  4. Termin uroczystego wręczenia świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego  zostanie ustalony w najbliższy poniedziałek.
  5. Dokumenty uczniów klas III (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o zdaniu egzaminu gimnazjalnego i in.) zostaną wręczone wraz ze świadectwami.

Dyrektor szkoły

Janusz Kitajgrodzki