Zdrowie, to nie tylko stan ciała, ale także ducha. W okresie dojrzewania w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej dochodzi do wielu zmian. Nastolatki dotkliwie to odczuwają. Często są skazane na frustracje i lęki. Borykają się z wieloma trudnościami i świadomym poznawaniem świta.

Zakupione przez bibliotekę w ostatnim czasie pozycje książkowe mogą Wam pomóc w rozwiązaniu wielu różnych problemów.

  1. „Relacje na huśtawce”- książka da odpowiedź jak uwolnić się od negatywnych wzorców  zachowań, da proste i jasne wskazówki jak  stworzyć lepsze życie dla siebie i dla tych, których kochasz
  2. „Lęk i zamartwianie się u nastolatków” – książka pokazuje jak opanować uczucie lęku położyć kres zamartwianiu się, pomoże wypracować pozytywny obraz samego siebie i nauczy rozpoznawać niespokojne myśli
  3. „Depresja nastolatków” – książka wyjaśni czym jest depresja, jak często dotyka nastolatków, jak ją odróżnić od typowych dla nastolatków wahań nastrojów, czy wymaga leczenia
  4. „Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera”- książka opisuje problemy jakie napotyka w szkole uczeń z zespołem  Aspergera, tłumaczy swoistą odmienność, pokazuje jak wzmocnić i wykorzystać mocne strony osobie dotkniętej tą dysfunkcją

Zapraszamy do czytania

bibliotekarze