Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po raz kolejny realizuje program profilaktyczny pn.: "Mistrzowie drogi". Program skierowany jest do młodych kierowców, uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zainteresowani są praktycznymi szkoleniami z doskonalenia technik jazdy, prowadzonymi przez Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Patronat nad programem objęli m.in. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji. 

Udział w programie mogą wziąć osoby uczęszczające obecnie na kurs prawo jazdy lub posiadające już uprawnienia do kierowania pojazdami, jednak nie dłużej niż dwa lata. Wystarczy zalogować się na stronie internetowej http://www.brd.org.pl/mistrzowiewdrodzekursant, a następnie przystąpić do testu on-line, który odbędzie się w sierpniu 2021 r. 

Zachęcamy do udziału!