VII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 51

w Bydgoszczy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Z pewnością zapytasz dlaczego warto spotkać się akurat z nami? Oto kilka z wielu powodów!Z nami  wszechświat wiedzy i doświadczeń masz w zasięgu ręki.Być może wspólnie uda nam się nawiązać kontakt z inną cywilizacją?Bądź Prometeuszem! Niech ogień nie będzie już zagadką. Poznasz jego tajemnice i nauczysz się go ujarzmiać!Poczuj więc chemię do chemii!A może chcesz wreszcie zrozumieć dlaczego zabawki sprawiają chłopcom tyle radości? Przenieś się z nami w tajemniczy świat fizyki!Mało? To może wspólna podróż do wnętrza ziemi?Albo spotkanie na dachu świata?Gdziekolwiek pojedziemy, z pewnością się nie zgubimy!A gwiazdy rozświetlą naszą drogę.W atmosferze radości i przyjaźni...szanując zasady fair playwspólnie osiągniemy sukces!Dołącz do nas! Czekamy właśnie na Ciebie!

Podręczniki! WAŻNE!!!

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2014/2015 można uzyskać darmowe podręczniki na 3 sposoby:

1)    program MEN „Nasz elementarz” podręcznik otrzymają klasy I szkoły podstawowej

http://naszelementarz.men.gov.pl/

2) program MEN „Wyprawka szkolna”

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

-klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,

-klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum,

-klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego,

-klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.


Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,


posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Aby otrzymać fundusze na zakup podręczniki w ramach tego programu należy spełnić jedno z trzech kryteriów :

a) dochód poniżej 539 zł (w przypadku uczniów, którzy ubiegają  się  o  pomoc  na podstawie  kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych);

b) gdy przekracza się próg dochodowy to zastosowanie ma jeden z przypadków określonych w art.7 ustawy o pomocy  społecznej – uzasadnienie do wniosku. Dyrektor ma pulę 5% i ocenia indywidualną sytuację życiową rodziny (np. wielodzietność), czy uzasadniona jest pomoc państwa;

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy składać do Dyrektora  ZSO nr 7 w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Termin ten, gdy tylko zostanie ustalony, oraz odpowiedni wniosek, dostępne będą na stronie internetowej szkoły: http://www.7lo.bydgoszcz.pl/.

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r

3)    wypożyczenie podręczników w szkole (jeśli nie spełniło się wymagań by skorzystać z dwóch powyższych możliwości).

Adresatem trzeciej formy pomocy są rodziny posiadające Bydgoską Kartę Rodzina 3+. Podręczniki szkolne (bez ćwiczeń)  będą  wypożyczone na rok szkolny 2014/2015 uczniom posiadającym powyższą Kartę, którzy nie mogą skorzystać z przedstawionych wyżej form pomocy. Zainteresowani wypożyczeniem podręczników z biblioteki szkolnej winni złożyć jak najszybciej stosowne pismo do  Dyrektora szkoły.

www.bydgoszcz.pl/rodzina3plus

 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Email Drukuj PDF

 

Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku! To juz w najbliższy piątek - 27 czerwca - o godzinie 8.30 spotkamy się w sali gimnastycznej by pożegnać mijający rok szkolny. Po uroczystości zapraszamy na spotkania z wychowawcami.

 

Na karkonoskich szlakach z 1d

Email Drukuj PDF


We wtorek, 10 czerwca, pojechaliśmy na długo oczekiwany podbój Karpacza. Towarzyszyły nam pani profesor Rabiej, pani profesor Kołecka i pani profesor Dzięciołowska  - Burczy. Godziny w autokarze umilaliśmy sobie muzyką i dowcipami o Chucku Norrisie- dowiedziałam się, że pewien niedźwiedź po spotkaniu z nim znany jest powszechnie jako Kubuś Puchatek.

Pierwszą atrakcją był zamek Książ, trzeci co do wielkości (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu) zamek w naszym kraju. Budowla i cały kompleks był wielokrotnie niszczony, a po zakończeniu II wojny światowej, okoliczni mieszkańcy przychodzili tam w poszukiwaniu wyposażenia do swoich domów. Prace remontowe rozpoczęto w latach 70., do dziś na odnowienie czeka czwarte i piąte piętro.

Więcej…
 

Wyniki egzaminu maturalnego

Email Drukuj PDF


Tegorocznych Maturzystów serdecznie zapraszamy w piątek - 27 czerwca 2014 - o godzinie 8.00 po odbiór świadectw maturalnych. Trzymamy kciuki za łzy szczęścia!

Klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami wg nastepujacego planu:

klasa 3a - sala 202

klasa 3b - sala 21

klasa 3c - sala 22

klasa 3d - sala 103

 

Egzaminy poprawkowe

Email Drukuj PDF

Wszystkich, którzy jeszcze chwilę poczekają na świadectwa szkolne informujemy, że sesja porawkowa odbędzie się w sierpniu wg następującego harmonogramu:

25 sierpnia 2014 - matematyka

26 sierpnia 2014 - język polski i język niemiecki

Trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia.

 

Wspomnienie z Fortu IV

Email Drukuj PDF

 

W piątek, tuż po powrocie z przerwy wielkanocnej, wyruszyliśmy do Torunia w towarzystwie pani profesor Rabiej, pani profesor Kołeckiej i pani profesor Skowrońskiej. Do Fortu IV dojechaliśmy po południu. Z początku byliśmy zaskoczeni salami, w których mieliśmy nocować, dowiedzieliśmy się jednak, że pokoje są celowo wyposażone w takie sprzęty, jakie mieli do dyspozycji stacjonujący tam dawniej żołnierze. Po szybkim obiedzie udaliśmy się na zajęcia, gdzie wzbogaciliśmy swoją wiedzę o fortyfikacji. Póżniej wzięliśmy udział w kursie pieczenia pierników. Z miłym zaskoczeniem dowiedzieliśmy się, że ta czynność fachowo nazywana jest „pierniczeniem”. Wprowadzono nas w tajniki sztuki dobierania przypraw i uświadomiono, że pierwotnie pierników nie zaliczano do wyrobów cukierniczych, lecz z powodu długiej przydatności do spożycia, zaopatrywano w nie żołnierzy.

Więcej…
 

Obierz Ster na Bydgoszcz 2014

Email Drukuj PDF


Zapraszamy do zabawy podczas VII Bydgoskiego Festiwalu Wodnego STER NA BYDGOSZCZ! Tegoroczna, siódma edycja STERU NA BYDGOSZCZ odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2014 roku na Wyspie Młyńskiej.

Tradycyjnie, program czerwcowej imprezy będzie obfitował w różnorodne atrakcje. Między innymi: parada jednostek pływających na Brdzie oraz Wielki Wyścig Butelkowy, czyli coroczne regaty oryginalnych łodzi zbudowanych z butelek PET Wydarzeniom na wodzie będzie towarzyszyć bogata oprawa kulturalna. Perełką bez wątpienia będzie sobotni koncert z cyklu: „Muzyka na wodzie”.

Więcej…
 


Strona 1 z 60

Witamy

Serdecznie witamy na stronie internetowej

VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Janusza Kusocińskiego

i Gimnazjum nr 51
w By
dgoszczy

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 7
ul. 11 Listopada 4
85-643 Bydgoszcz 
tel. (0-52) 371-00-57 centrala 
fax (0-52) 370-21-15 - sekretariat 
fax (0-52) 370-21-16 - kadry 
kontakt Napisz e-mail do sekretarza szkoły


Egzaminy zewnętrznePlease wait while JT SlideShow is loading images...
Z pewnością zapytasz dlaczego warto spotkać się akurat z nami? Oto kilka z wielu powodów!Z nami  wszechświat wiedzy i doświadczeń masz w zasięgu ręki.Być może wspólnie uda nam się nawiązać kontakt z inną cywilizacją?Bądź Prometeuszem! Niech ogień nie będzie już zagadką. Poznasz jego tajemnice i nauczysz się go ujarzmiać!Poczuj więc chemię do chemii!A może chcesz wreszcie zrozumieć dlaczego zabawki sprawiają chłopcom tyle radości? Przenieś się z nami w tajemniczy świat fizyki!Mało? To może wspólna podróż do wnętrza ziemi?Albo spotkanie na dachu świata?Gdziekolwiek pojedziemy, z pewnością się nie zgubimy!A gwiazdy rozświetlą naszą drogę.W atmosferze radości i przyjaźni...szanując zasady fair playwspólnie osiągniemy sukces!Dołącz do nas! Czekamy właśnie na Ciebie!