Informator organizacji egzaminu maturalnego w 2020 roku oraz komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (wydruki) dostępne są w bibliotece szkolnej.

Dyrektor szkoły

mgr Janusz Kitajgrodzki