Kolejny, wspólny projekt!
VII i VIII Licea Ogólnokształcące w Bydgoszczy od wielu lat wspólnie pracują na rzecz edukacji o tolerancji. W tym roku uczniowie naszych szkół zaangażowali się w ogólnoświatowy projekt „Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy” .
Pod czujnym okiem trenerów z Fundacji Domu Anny Frank we Wrocławiu uczniowie szkolili się, by stać się przewodnikami po wędrującej wystawie i  móc podzielić się wiedzą ze swoimi rówieśnikami. Poznali historię Anny i starali się odnaleźć oddźwięk historii w teraźniejszości.
Do dzisiaj wystawa odwiedziła 15 tysięcy miejsc w ponad 90 krajach.
Celem projektu jest wzmocnienie świadomości młodych ludzi o prawach i godności człowieka i zachęcenie ich do podejmowania działań w obronie praw innych ludzi.
Jesteśmy wdzięczni Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, że otworzył przed nami podwoje Biblioteki Uniwersyteckiej, bo właśnie tam stanęła wystawa.

Na wystawę zapraszamy do 18 września.