Opłaty urzędowe za duplikat legitymacji szkolnej lub duplikat świadectwa ukończenia szkoły prosimy uiszczać na konto:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

58 1240 6452 1111 0010 4800 5280