WRĘCZENIE ŚWIADECTW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KL. I I II

  1. Świadectwa będą wydawane przez wychowawców dnia 26 czerwca 2020 r. wg załączonego harmonogramu.
  2. Uczniowie przychodzą do szkoły z własnymi maseczkami.
  3. Wręczenie świadectw, przy sprzyjającej pogodzie, odbędzie się na boisku szkolnym.
  4. Wręczenie świadectw, przy niesprzyjających warunkach pogodowych, odbędzie  się w sali gimnastycznej. Uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska.
  5. Podczas oczekiwania na wydanie świadectwa uczniowie zachowują odstępy 2 m, usta i nos są zasłonięte maseczką.
  6. Uczniowie mogą tylko wejść na teren sali gimnastycznej, zachowując 2 m odległości.
  7. Po otrzymaniu świadectwa uczniowie wychodzą z sali gimnastycznej wyjściem awaryjnym i niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
  8. Uczniowie mogą odebrać świadectwo po 26 czerwca 2020 r. w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.

Harmonogram

kl. I a –  godz. 8.00

kl. I b – godz. 8.30

kl. I c – godz.9.00

kl. I d – godz. 9.30

kl. I e - godz. 10.00

kl. I f – godz. 10.30

kl. I g – godz.11.00

kl. I h – godz. 11.30

kl. II a – godz.12.00

kl. II b – godz. 12.30

kl. II c – godz. 13.00

kl. II d - godz. 13.30