OFERTA ZAJĘĆ

ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE INDYWIDUALNE, SPOŁECZNE

( KWIECIEŃ – GRUDZIEŃ 2022r.)

1. KURS MEDIACJI DLA MŁODZIEŻY
Czas trwania: 20h
Liczba osób: max.20
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu
Uczestnicy: poznają sposoby rozwiązywania konfliktów, zdobędą wiedzę i umiejętności
niezbędne do pełnienia roli mediatora rówieśniczego. Nabyte kompetencje mogą
wykorzystać pełniąc rolę mediatora rówieśniczego w Centrum Mediacji „ Siódemka” lub
budując dobre relacje z ludźmi w życiu osobistym i szkolnym.
2. WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO
Czas trwania: 10 spotkań po 1,5 h
Liczba osób: 3-10
Uczestnicy: poznają swój osobisty potencjał, nauczą się identyfikować i wyrażać emocje,
rozumieć funkcję stresu oraz poznają sposoby radzenia sobie ze stresem.
3. POKONAĆ STRES - warsztaty
Czas trwania: 3 spotkania po 1,5 h
Liczba osób: 3-6
Uczestnicy: dowiedzą się jak stres działa na układ nerwowy , jaką pełni funkcję w życiu
człowieka oraz poznają sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem.
4. POKONAĆ LĘK – warsztaty
Czas trwania: 10 spotkań po 1,5 h
Liczba osób: 3-6
Uczestnicy: dowiedzą się jak lęk wpływa na człowieka oraz jak z przeciwnika może stać się
sprzymierzeńcem, poznają sposoby redukcji lęku.
5. JAK RADZIĆ SOBIE Z DYSLEKSJĄ ?
Czas trwania: 2h
Liczba osób: 3-6
Uczestnicy: zdobędą wiedzę na temat dysleksji, otrzymają wskazania do pracy
samokształceniowej oraz poznają sposoby wspomagające procesy poznawcze m.in. koncentrację
i uwagę.
Zajęcia prowadzi: mgr Małgorzata Schmiegel-pedagog szkolny, terapeuta rodzinny , mediator,
certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Zapisy i szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego (osobiście lub przez e-
dziennik).Terminy spotkań poszczególnych grup zostaną podane po zakończeniu zapisów .

ПРОПОЗИЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗВИТОК ІНДІВІДУАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

(КВІТЕНЬ - ГРУДЕНЬ 2022 РОКУ)

1. КУРС МЕДІАЦІЇ ДЛЯ МОЛОДІ
Тривалість: 20 год
Кількість людей: максимум 20
Учасники отримають сертифікат про закінчення курсу
Учасники: дізнаються про методи розв’язання конфліктів, набувають знань та
навичок, необхідних для виконання ролі одноліткового медіатора. Вони можуть
використовувати набуті компетенції, виступаючи в якості посередника-рівного в
Центрі медіації «Сіодемка» або
побудова добрих стосунків з людьми в особистому та шкільному житті.
2. МАЙСТЕР-КЛАСИ ОСОБИСТОГО РОЗВИТКУ
Тривалість: 10 засідань по 1,5 години
Кількість осіб: 3-10
Учасники: дізнаються про свій особистий потенціал, вчаться визначати та
виражати емоції, розуміти функцію стресу та навчитися боротися зі стресом.
3. ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ - практика
Тривалість: 3 зустрічі по 1,5 години
Кількість осіб: 3-6
Учасники: дізнаються, як стрес впливає на нервову систему, її функції в житті
людини також дізнаються, як боротися з надмірним стресом.
4. ПОДОЛАННЯ страху – майстерня
Тривалість: 10 засідань по 1,5 години
Кількість осіб: 3-6
Учасники: дізнаюстся, як страх впливає на людину і як вона може стати
союзником від опонента, дізнаюстся, як зменшити тривожність.
5. Як боротися з дислексією?
Тривалість: 2 год
Кількість осіб: 3-6
Учасники: отримають знання про дислексію, отримають вказівки до самостійної
роботи та дізнаються про способи підтримки пізнавальних процесів, напр.
концентрації та уваги.

ЗАПИСИ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

у шкільного вожатого (особисто або через електронний журнал)
ДАТИ ЗУСТРІЧ ОКРЕМНИХ ГРУП БУДУТЬ ПОДАНІ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ.