WARSZTATY ZADANIOWE 2020/2021

  Cel: Realizacja godzin wychowawczych przez przygotowanych uczniów na podane tematy.

  Uczestnicy: uczniowie klas pierwszych, po 2 osoby z każdej klasy

 

L.P.

TEMAT WARSZTATU

DATA/GODZ.

OSOBA PROWADZĄCA

MIEJSCE

 

1.

Moje wartości

23.10.20r. (piątek)

Godz.9.45

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

 

2.

Szacunek

16.11.20r. (poniedz.)

Godz.9.45

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

3.

Odpowiedzialność

20.01.21r.

(środa)

Godz. 9.45

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

4.

Uczciwość

25.03.21r.

(czwartek)

Godz.9.45

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć ze względu na prace klasowe, sprawdziany i in. proszeni są

o indywidualny kontakt z pedagogiem w celu przygotowania godziny wychowawczej na dany temat.