WARSZTATY ZADANIOWE 2019/2020

  Cel: Realizacja godzin wychowawczych przez przygotowanych uczniów na podane tematy.

  Uczestnicy: uczniowie klas pierwszych, po 2 osoby z każdej klasy

 

L.P.

TEMAT WARSZTATU

DATA/GODZ.

OSOBA PROWADZĄCA

MIEJSCE

 

1.

Poznajmy się!

30.09.19r.

Godz.9.45

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

 

2.

Moje wartości

23.10.19r.

Godz.9.45

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

3.

Szacunek

7.11.19.r

Godz. 9.45

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

4.

Odpowiedzialność

21.02.20r.

Godz.9.45

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

5.

Uczciwość

17.03.20r.

Godz. 9.45

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć ze względu na prace klasowe, sprawdziany i in. proszeni są

o indywidualny kontakt z pedagogiem w celu przygotowania godziny wychowawczej na dany temat.