WARSZTATY ZADANIOWE 2018/2019

dla uczniów klas pierwszych liceum

Cel: Realizacja godzin wychowawczych przez przygotowanych uczniów na podane tematy.

Uczestniczą: 2 osoby z każdej klasy

L.P.

TEMAT WARSZTATU

DATA

OSOBA PROWADZĄCA

MIEJSCE

1.

O  wartościach.

 

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

2.

Odpowiedzialność.

 

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

3.

Uczciwość.

 

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

4.

Szacunek.

 

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć ze względu na prace klasowe, sprawdziany i in. proszeni są

o indywidualny kontakt z pedagogiem w celu przygotowania godziny wychowawczej na dany temat.